Archivi del giorno: 1 gennaio 2013

A sa luna

O luna gratzïosa, deu m’ammentu
ca, un’annu imoi est furriendi, in custa sedha
deu benia prenu ’e axiu a ti mirai
e tui ’nsandus pendias in cussu litzu,
cumenti oi puru, chi totu dhu scraris.
Ma anneulada e tremendi eu in su prantu
chi m’apillàt a cillus, a is ogus mius
sa cara tua apariat, chi trabballosa
mi fiat sa vida: e est, ni andòngiu mudat,
o luna mia nodia. Ma aici etotu
mi giuat s’arregodai, ramonendinci
s’era ’e su dolu. Ohi c’abberu est gradèssiu,
in giovinesa, candu longu tenit
tretu s’isperu, e crutzu sa memòria,
su s’ammmentai de is cosas sciadhias,
mancai in tristura, e sighendi in peleas.
[Giacomo Leopardi]leopardi 2