Archivi del giorno: 15 agosto 2010

Santu Larentu de austu.

(Giovanni Pascoli: X Agosto)

Larentu, eu dhu sciu pritte tantu

de istedhus in sa cama dhoi stidha’,

bruxa’ in pàsiu, poitta unu prantu

in su celu coppudu scincidha’.

*

Una rundini a niu fiat torrendi

dh’ant morta, est arrutta in s’ispina,

in su biccu un’arresi bittendi,

sa cena ’e sa cria pudhixina.

’Moi est innia che in sa cruxi, e ‘nci porri’

su bremmi a su celu de attesu

e su niu est in s’umbra, e po morri

’ndi ciülat sempri prus resu.

*

Fintz’ e un omî torrendi si fia’,

dh’iant mortu, perdonu iat narau,

unu tzérriu spramadu in’s puppia’,

dus pupas in strina iat comprau.

’Moi innìa in s’èrema domu, a suppriu,

dh’abettant, abettant debbadas,

issu tétteru inditta’ atturdiu

is pupas a celu, istesiadas.

*

E tui, Celu, de s’artu de is mundus

assébiu, infinidu, immortali,

oh! cun prantu de stedhus dh’aundas

cust’àtomu iscuru ’e su mali.

(Calagonone di Dorgali, SanLorenzo 2010)

Annunci